miracleoflove

Miracle of Love มหัศจรรย์แห่งรัก

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

ณ สนามมิตรผล สเตเดี้ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี

พบกับ Party Mini Concert พั้นช์ วรกาญจน์

(ปิดรับสมัคร แบบส่งพัสดุ)

 • ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร(ค่าสมัคร 800 บาท) รับจำนวน 1,200 คน
  ชาย : รุ่น 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป  หญิง : รุ่น 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร(ค่าสมัคร 500 บาท)  รับจำนวน 1,200 คน
  ชาย : รุ่น 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60-69 ปี, 70 ปีขึ้นไป  หญิง : รุ่น 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
 • 5 กิโลเมตร(ค่าสมัคร 500 บาท)  รับจำนวน 1,200 คน
  ชาย : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป  หญิง : รุ่น ไม่เกิน 15 ปี, 16-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป
 •  VIP (ค่าสมัคร 1,500 บาท)

 • สมัครทางออนไลน์ โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :
  ชื่อบัญชี : นนท์ กำแพงเศรษฐ
  เลขที่บัญชี : 5432387917
  ธนาคาร : ทหารไทย 
 • เมื่อโอนเงินค่าสมัครแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • หากสมัครถูกต้อง เสร็จสมบูรณ์ จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที
 • หรือสมัครได้ที่ ร้านธัญญา สปอร์ต เขาย้อย

 • รับเสื้อ วันเสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 • สถานที่รับเสื้อ-บิบ ณ กองอำนวยการ สนามมิตรผล สเตเดี้ยม อ.เมือง จ.ราชบุรี
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์  กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ทำเวลาดีที่สุด ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ทำเวลาดีที่สุด ชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)

 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
  15.00 น. กิจกรรม สันทนาการ
  16.30 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
  16.45 น. เชคอิน นักวิ่ง 21 กม.
  17.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 21 กม.
  17.15 น. เชคอิน นักวิ่ง 10 กม.
  17.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กม.
  17.45 น. เชคอิน นักวิ่ง 5 กม.
  18.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กม.
  19.00 น. ดนตรี kp band
  19.30 น. มอบรางวัลนักวิ่งในแต่ล่ะรุ่น
  20.15 น. ชมดนตรี พันซ์ วรกาญจน์
  21.15 น. ชมดนตรี kp band
  22.00 น. ปิดงาน
  * เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม

โทรศัพท์ : 098-870-1272